Tarthorst: waar ligt de oplossing voor meer veiligheid?

Kruispunt Kennedyweg Tarthorst

Aankomende maandag 6 juni wordt door de gemeenteraad eindelijk besloten over de verkeersproblematiek in en net buiten de woonwijk de Tarthorst. Binnen de gemeenteraad lijken de politieke partijen behoorlijk van mening te verschillen over de aanpak van het probleem.

Ontstaan problematiek Tarthorst in het kort

Sinds de verhuizing van de universiteit naar de Born en het concentreren van de studentenhuisvesting aan de randen van de stad wordt de bloemkoolwijk de Tarthorst dagelijks door duizenden fietsende studenten gebruikt om van huis naar de campus te rijden en andersom. Ook staan midden in de woonwijk een winkelcentrum en twee basisscholen. Een deel van de mensen komen hun kinderen brengen of boodschappen halen met de auto. Hierdoor ontstaat een wirwar van verkeer in de wijk. Om dit probleem aan te pakken werd hier aandacht aan besteedt in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). In dit plan stond ook vermeld dat er een oplossing moest komen voor het kruispunt Churchillweg-Nijenoord Allee- Bornsesteeg. Op dit kruispunt kruisen twee drukke stromen, één van  fietsers en één van gemotoriseerd verkeer. Beiden stromen veroorzaken bij elkaar filevorming.

Mocht een ongelijkvloerse kruising komen bij de Bornsesteeg om beiden stromen uit elkaar te halen geeft dit nog geen oplossing van de onveilige situatie in de Tarthorst. Daarom diende D66 samen met CU en CDA op 30 september 2013 een motie  met de oproep het pijnpunt Tarthorst op de route naar de campus via de Bornsesteeg gelijktijdig op te lossen met totstandkoming ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg[1]. De oproep werd mede gesteund door GroenLinks, PvdA, VVD en de Stadspartij. De oplossing diende gevonden te worden in nauwe samenwerking met bewoners, basisscholen, winkeliers en andere betrokken partijen zoals studenten, de universiteit en de politie.

Voorstel college van B en W

Eind 2015 kwam het college van B en W met een voorstel en deze zou op 30 november 2015 in de gemeenteraad worden behandeld. Ondertussen werd gewerkt aan de netwerkvisie van al het verkeer in Wageningen, waarin duidelijk zou moeten worden hoe de stromen lopen en hoe ze in de toekomst zouden moeten lopen. De gemeenteraad vond dit onderzoek zo belangrijk dat ze besloten het voorstel van de Tarthorst uit te stellen tot de netwerkvisie af was. Hiermee zou een completer beeld ontstaan.

Eind april 2016 werd het voorstel over de Tarthorst en de netwerkvisie voor het eerst besproken in het rondetafelgesprek van het nieuwe vergadersysteem. Na een rondetafelgesprek met de wethouder (9 mei), een opiniegesprek (23 mei) wordt nu op 6 juni een besluit genomen over de aanpak van het probleem.

Onderzoeksbureau DTV Consultants[2] heeft een rapport geschreven met meerdere scenario’s voor routes naar de campus / het noorden toe. Het college van B en W heeft het gekozen voor scenario 2b, een aantal politiek partijen lijkt dit ook een goede keuze.

Hieronder leg ik uit waarom ik me daar niet in kan vinden.

Scenario 2b – noordelijke route Tarthorst

Dit scenario probeert de gehele route van de dominante fietsstroom van studenten door de Tarthorst anders te laten lopen. Vanaf de rotonde aan de Rooseveltweg wordt een extra fietspad door het groen bij de Vredehorst aangelegd zodat scholieren en studenten gezamenlijk richting de basisscholen moeten fietsen. Bij de basisscholen zullen de studenten de route vervolgen naar de Churchillweg en vanaf daar naar de campus. Door voor de noordelijke route te kiezen zou het knelpunt bij de Kennedyweg opgelost moeten zijn.

Maar gaat het werken?

Daar heb ik sterk mijn twijfels over. Op dit moment is het grootste knelpunt te vinden bij het kruispunt Tarthorst – Kennedyweg (1). Als de fietsers het speciale fietspad (3) zouden nemen dan zou het knelpunt op het kruispunt inderdaad opgelost worden. Alleen op het nieuwe fietspad fietsen de scholieren en studenten een lang stuk naast elkaar, snelle en langzame fietsers zullen elkaar dan links en rechts in halen (2).  Ook wordt de omgeving van de basisschool overbelast door de stroom fietsende studenten. Dit lijkt me een verslechtering van de veiligheid.

Op dit moment neemt de grote stroom fietsers overal de kortste route met de  eerste afslagmogelijkheid. Het nieuw aangelegde fietspad door het groen zou dan mogelijk niet gebruikt worden doordat de eerste afslag bij de rotonde mogelijk blijft en de huidige route via de zuidkant als meest directe optie wordt gezien (4).

Mocht een deel van de fietsers variant 2b en deel de huidige route gebruiken  dan ontstaan er meerdere stromen van fietsers, via het noorden van het winkelcentrum en de oude route die open blijft via het zuiden van het winkelcentrum. Bij het noordpunt van het winkelcentrum ontstaat daardoor meer kruisend verkeer van meerdere stromen fietsers (5).

Afsluiten dan maar? De huidige route valt niet af te sluiten, omdat de weg ook wordt gebruikt door mensen die het winkelcentrum of de basisscholen bezoeken, voor de bevoorrading van de supermarkt en voor de ontsluiting van de wijk.

Tarthorst - Variant 2b

Tekening van variant 2b, de rode nummers heb ik toegevoegd met mijn opmerkingen.


Scenario 1: Rooseveltweg – Mondriaanlaan – Akkermaalsbos

Dit scenario gaat ervan uit dat de route via de Rooseveltweg zo aantrekkelijk wordt gemaakt dat de fietsers naar de campus de Tarthorst gaan mijden. Volgens het rapport van DTV Consultants is het voor groot deel afhankelijk van de vertraging en de hinder die fietser ondervindt bij het oversteken van de Nijenoord Allee (pag. 15). Als er een conflictvrije oversteek zou komen, een ongelijkvloerse kruising, dan zou de Rooseveltweg de hoofdfietsroute kunnen worden.

Waarom heb ik daar geen vertrouwen in?

Net als bij scenario 2b denk ik dat de fietsers vooral de kortste en de meest directe route blijven nemen. Op dit moment staat op de Churchillweg bij de oversteek van de Nijenoord Allee al vaak een fietsfile. Ook vind oponthoud plaats bij de oversteek van de Kennedyweg. Toch blijven de studenten ondanks de vertraging deze route nemen. De route langs de Rooseveltweg – Mondriaanlaan – Akkermaalsbos is nu al sneller en veiliger, maar toch de minst gebruikte route. Als de route nog beter moet, zouden die partijen dan ook willen investeren in een ongelijkvloerse kruising? Een tunnel voor fietsers of voor auto’s? Geen brug, want welke fietser wil en om fietsen en omhoog…

Door de route via de Rooseveltweg te verbeteren en niet te kiezen voor verbetering van de Tarthorst blijven de knelpunten overeind. Daarbij ben ik van mening dat het aantal fietsers zo groot is dat twee routes noodzakelijk blijven,  op dit moment is de Tarthorst op meerdere punten onveilig en daarom dient sowieso een verbetering plaats te vinden.

Fietspad Rooseveltweg

Scenario 2c: zuidelijke route Tarthorst

Dit scenario laat een deel van de huidige route intact, maar vanaf de rotonde aan de Rooseveltweg wordt een extra fietspad door eht groen bij de Vredehorst aangelegd. Na het groen gaan de studenten rechtdoor en de scholieren linksaf richting de basisscholen.

Is dit een goede oplossing?

Net als bij scenario 2b heb ik mijn twijfels. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een speciaal fietspad door het groen die pas na de afslag naar de Kennedyweg ligt. Daarbij ontstaat een nieuw knelpunt vlak voor de ingang van de zuidelijke route om het winkelcentrum. Als het speciale fietspad werkt zullen de studenten en de scholieren elkaar daar alsnog kruisen. Mocht het fietspad niet werken, wat ik sterk betwijfel, dan blijft de oude route met haar probleem op het kruispunt van de Kennedyweg aanwezig.

Wat dan wel? Hieronder mijn ideeën daarover…

Een aangepaste scenario 2c: zuidelijke route Tarthorst + Rooseveltweg

Dit aangepaste scenario houdt de huidige route intact. Het zorgt voor verbetering van het knelpunt Tarthorst – Kennedyweg, de zuidkant van het winkelcentrum en investeert in de Rooseveltweg. De fietsstroom van studenten kan de route via de Rooseveltweg en de huidige route nemen, evenals de scholieren die van meerdere kanten kunnen komen. Hier zal ik amendement voor indienen[3].

Nadere details

Door te kiezen voor variant 2c zonder het speciaal aangelegde fietspad tussen de rotonde en de Vredehorst wordt een stuk groen in de wijk behouden (3). Groen is van groot belang in de buurt, extra asfalt door dit groen lost het probleem van het kruispunt de Kennedyweg niet op. Besparing van het groen geeft tevens een voordeel van € 40.500,-. Hier later meer over.

De huidige route via de Tarthorst valt niet af te sluiten, maar kent wel veel onveilige stukken. De aanpak van de zuidelijke route verbetert de veiligheid voor huidige fietsers (fietsstraat) en geeft de inwoners van de wijk het gewenste voetpad (4). Het  knelpunt Tarthorst – Kennedyweg wordt opnieuw ingericht, bijvoorbeeld met een verkeersplateau en/of betere belijning waardoor fietsers meer gestuurd worden (1). In de Tarthorst wordt de dominante stroom dan naar rechts gestuurd en daarmee wordt het contactmoment met de scholieren verminderd (2).

Aanpak Rooseveltweg – Mondriaanlaan – Akkermaalsbos

Naast de aanpak in de Tarthorst wordt de route Rooseveltweg – Mondriaanlaan – Akkermaalsbos verbeterd (5) door de oversteek te verbreden zoals bij het fietspad van de Churchillweg is gebeurt (motie GL 16-02-2015). De verbreding heeft een verbeterd effect gehad om de filevorming te verminderen en de oversteek te verbeteren. Bij de werkzaamheden in de Tarthorst of promotie van de route Rooseveltweg – Dijkgraaf zal meer fietsverkeer vanaf de Roosveltweg de Nijenoord Allee oversteken en daardoor filevorming optreden. Daarom is het goed de oversteek van het fietspad van de Rooseveltweg naar de Dijkgraaf met enkele meters te verbreden.

Verbreding van de oversteek van het fietspad zal een positieve bijdrage leveren, maar de route moet ook meer zichtbaar als “campusroute” worden uitgedragen. Door bijvoorbeeld ander kleurgebruik van de route, logo’s, bebording en/of toegang tot de campus. De huidige route via de Rooseveltweg naar de campus, geeft fietsers qua uitstraling niet het gevoel dat ze het campusterrein betreden. Hierdoor wordt de route als langer ervaren. Door de ingang van de campus bij de Dijkgraaf van een inrichting te voorzien die het gevoel geeft dat men de bestemming (de campus) al heeft bereikt, wordt de route langs de Rooseveltweg mogelijk aantrekkelijker[4].

Tarthorst - variant 2c Groen

Tekening van variant 2c, de rode en groene nummers heb ik toegevoegd met mijn opmerkingen.

Alleen hoe worden deze investeringen betaald?

Variant 2b kost € 508.000, de kosten voor variant 1 zijn onbekend maar een ongelijkvloerse kruising zou volgens de laatste informatie € 8 miljoen kosten. Variant 2c zou € 412.000 kosten. De gemeenteraad zou een bedrag van € 510.000 beschikbaar stellen, waarvan € 250.000 van de provincie. Deze provinciale bijdrage is alleen beschikbaar als investering voor de snelfietsroute en deze is gesitueerd door de Tarthorst.

Dus…

Door te kiezen voor variant 2c wordt bijna € 100.000 minder uitgegeven in de Tarthorst, door niet het groen aan te tasten wordt nog eens € 40.500 bespaard.  Het restant kan nu worden geïnvesteerd in de verbetering van de route buiten de Tarthorst om, zoals inwoners en scholen graag willen. Met als groot voordeel dat ook een stuk kostbaar groen behouden blijft.

 

Wat zal de gemeenteraad besluiten?

}

1 reactie

  1. Pingback: Uit de Raad juni: Tarthorst, beter geen dan een slechte ingreep - Wageningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.