Invloed burger via het referendum? Deel 2

In het vorig stuk over ‘invloed burger via het referendum?’ kwam ik tot de conclusie dat het voorgestelde raadplegend referendum niet in lijn was met het coalitieakkoord om de burger meer invloed te geven op de beleids- en besluitvorming in de gemeente Wageningen. In de vergadering van 16 februari heeft de gemeenteraad positief besloten over het raadplegend referendum, in gewijzigde vorm. Uniek in Nederland?...
Verder lezen...

Invloed burger via het referendum?

In dit stuk wil ik niet de voor of nadelen van het instrument referendum bespreken, maar wel kijken naar het voorgestelde raadplegende en het huidige raadgevende referendum in Wageningen. In het bestuursakkoord 2014-2018 van Wageningen staat dat inwoners van Wageningen reële invloed op beleids- en besluitvorming moeten krijgen. Om dat te bereiken moeten de instrumenten referendum en burgerinitiatief vernieuwd worden....
Verder lezen...