Algemene beschouwingen 2016: inzet op excellent vestigingsklimaat

Op maandag 21 juni 2016 mocht ik namens D66 Wageningen de algemene beschouwingen van 2016 beginnen. Alle partijen krijgen 8 minuten spreektijd om hun verhaal naar voren te brengen en voorstellen te doen voor de kadernota. Het lijkt veel tijd, maar ik kom toch altijd te kort omdat je alle belangrijke zaken wil benoemen. In deze algemene beschouwingen heb ik de...
Verder lezen...

Gemeenteraad Wageningen: één jaar na de verkiezingen…

D66_moties_en_Amendementen

Het politieke seizoen is voor even in rust, maar wat is er in het seizoen sinds de verkiezingen van 2014 gebeurt? Vanaf 14 april 2014 tot en met 6 juli 2015 diende D66 Wageningen 18 amendementen en 11 moties in, hiervan kregen 16 amendementen en 9 moties de meerderheid in de gemeenteraad van Wageningen. Maar wie steunde de voorstellen van D66 het meest en wie het minst?...
Verder lezen...

Algemene Beschouwingen 2015 – Ruimte en Vertrouwen

Hieronder mijn bijdrage tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Wageningen, uitgesproken op maandag 29 juni 2015 tijdens de behandeling van de kadernota. Geachte voorzitter, collega’s en overige aanwezigen, Wageningen loopt graag voorop op het gebied van innovaties en veranderingen in de samenleving. Bijvoorbeeld met het mogelijk maken van de zelfrijdende auto tussen Wageningen en Ede, de inzet op zonne-energie als...
Verder lezen...