Regels houden innovatieve en creatieve ondernemers tegen

Binnenstad Wageningen

Waar grote winkelketens het moeilijk hebben in de binnensteden van Nederland kunnen vernieuwende winkelconcepten mogelijk de binnensteden aantrekkelijk houden. Consumenten willen winkelen waar, wanneer en op de manier hoe hen het uitkomt. Alleen krijgen de vernieuwende concepten wel voldoende ruimte in Wageningen? ...
Verder lezen...

Invloed burger via het referendum? Deel 2

In het vorig stuk over ‘invloed burger via het referendum?’ kwam ik tot de conclusie dat het voorgestelde raadplegend referendum niet in lijn was met het coalitieakkoord om de burger meer invloed te geven op de beleids- en besluitvorming in de gemeente Wageningen. In de vergadering van 16 februari heeft de gemeenteraad positief besloten over het raadplegend referendum, in gewijzigde vorm. Uniek in Nederland?...
Verder lezen...

Invloed burger via het referendum?

In dit stuk wil ik niet de voor of nadelen van het instrument referendum bespreken, maar wel kijken naar het voorgestelde raadplegende en het huidige raadgevende referendum in Wageningen. In het bestuursakkoord 2014-2018 van Wageningen staat dat inwoners van Wageningen reële invloed op beleids- en besluitvorming moeten krijgen. Om dat te bereiken moeten de instrumenten referendum en burgerinitiatief vernieuwd worden....
Verder lezen...

Zelfrijdende auto in Wageningen?

WEpod

Zou het echt gaan gebeuren, binnenkort een zelfrijdende auto op de kennisas van Ede-Wageningen? Het plan is dat (in 2015-2016) tussen het station Ede-Wageningen en Wageningen Campus twee zelfrijdende auto’s als proef komen te rijden. Voor de Campus zijn zelfs plannen om een zelfrijdende 20-persoonsbus rond te laten rijden. Tot nu toe alleen dromen of...
Verder lezen...

Studentenhuisvesting Wageningen, uniek in Nederland

Rijnveste Wageningen, Idealis

Sinds 2010 is op het gebied van studentenhuisvesting in Wageningen een hoop veranderd, op 27 juni 2011 nam de gemeenteraad een besluit over de eerste notitie studentenhuisvesting. Voor het eerst werd het tekort in cijfers goed zichtbaar en werden locaties aangewezen voor de bouw van nieuwe eenheden. Voor het eerst viel het besluit om ook eenheden te bouwen op de campus, een bijzonder moment. Wat maakt Wageningen op dit moment zo uniek?...
Verder lezen...