Stemmingen gemeenteraad Wageningen 2015

Amendementen en Moties Wageningen 2015

Sinds de verkiezingen van 2014 heeft de gemeenteraad van Wageningen voor het eerst een volledig jaar voltooid. De cijfers van 2014 kunt u vinden in de blog over stemming van de nieuwe gemeenteraad in 2014, dit is een vervolg. In 2015 werden 39 voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Hieronder de cijfers van 11 vergaderingen in het jaar 2015. Meer cijfers kunt u...
Verder lezen...

Niets is zo verdeeld als de mening over de koopzondag

Binnenstad Wageningen

In de Gelderse Vallei zorgt de koopzondag voor verdeeldheid. Na een flink publiek debat in Ede is gekozen voor het toestaan van de zondagsopening in Ede-Centrum. Uit Veenendaal komen nu ook berichten over de mogelijkheid van een koopzondag, maar ook hier is verdeeldheid. Wageningen kent al jaren de mogelijkheid voor een vaste koopzondag, maar naast de supermarkten gaan er maar weinig andere winkels open. Is er verdeeldheid onder de ondernemers?...
Verder lezen...

Gemeenteraad Wageningen: één jaar na de verkiezingen…

D66_moties_en_Amendementen

Het politieke seizoen is voor even in rust, maar wat is er in het seizoen sinds de verkiezingen van 2014 gebeurt? Vanaf 14 april 2014 tot en met 6 juli 2015 diende D66 Wageningen 18 amendementen en 11 moties in, hiervan kregen 16 amendementen en 9 moties de meerderheid in de gemeenteraad van Wageningen. Maar wie steunde de voorstellen van D66 het meest en wie het minst?...
Verder lezen...

Verwarring tijdens eerste besluit uitbreiding golfbaan

Golfbaan

In de gemeenteraad van 1 juni 2015 is het eerste besluit gevallen over de uitbreiding van de golfbaan op het landgoed de Dorschkamp. Voorstanders van geen bedenkingen waren Stadspartij (5), PvdA (3), VVD (2), CDA (2), Christenunie (1) en 2 leden van D66. Tegenstanders van de vergunning waren GroenLinks (5), SP (2) en 3 leden van D66. In de gemeenteraad was een hoop onduidelijkheid over de vergunningsaanvraag, het inspreken en het verdeelde college van B&W…...
Verder lezen...