2016 – Beschrijving variantenontwikkeling en keuzes

Dit is een speciale pagina voor de Beschrijving van verschillende varianten en keuzes gemaakt in 2016. Hiervoor en hierna zijn meerdere rapporten over de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus uitgebracht, zie daarvoor de pagina: overzicht rapporten bereikbaarheid Wageningen. Beschrijving variantenontwikkeling en keuzes In deze beschrijving werden de verschillende varianten en keuzes binnen variant A nader bekeken. Ook de extra ontsluiting bij Hoevestein werd doorgerekend....
Verder lezen...

2015 – Eindrapportage simulatievraag bereikbaarheidsaanpak Wageningen

Dit is een speciale pagina voor de Eindrapportage simulatievraag bereikbaarheidsaanpak Wageningen uit 2015. Hiervoor en hierna zijn meerdere rapporten over de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus uitgebracht, zie daarvoor de pagina: overzicht rapporten bereikbaarheid Wageningen. Eindrapportage simulatievraag bereikbaarheidsaanpak Wageningen In deze eindrapportage werd de vergelijking gemaakt met de verbreding van de bestaande infrastructuur plus de noordelijke inprikker (Variant A) en...
Verder lezen...

2012 – Verkeersstudie Zuidelijke Ontsluiting Foodvalley

Dit is een speciale pagina voor het rapport Verkeersstudie Zuidelijke Ontsluiting Foodvalley uit 2012. Hiervoor en hierna zijn meerdere rapporten over de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus uitgebracht, zie daarvoor de pagina: overzicht rapporten bereikbaarheid Wageningen. Verkeersstudie Zuidelijke Ontsluiting Foodvalley Deze verkeersstudie bevat meerdere varianten voor de ontsluiting van de regio Foodvalley. Het is inclusief de (oostelijke) variant met een oversteek over...
Verder lezen...