Weglopen? Geen taak van een gemeenteraadslid!

Weglopen Tweet Peter de Haan

Nog nooit heb ik overwogen om in een gemeenteraadsvergadering weg te lopen omdat ik het oneens was met de andere politieke partijen. Als volksvertegenwoordiger ben je gekozen om drie taken uit voeren en weglopen hoort daar wat mij betreft niet bij. Mijn verbazing was dan ook groot toen vier partijen hadden besloten om de Politieke Avond over het Sociaal Domein...
Verder lezen...

Wilt u meer weten over de gemeenteraad?

Meer weten over de gemeenteraad

Op donderdag 26 januari organiseert Peter Veldman (raadslid in Wageningen) een speciale avond voor inwoners die meer willen weten over de gemeentelijke politiek of actiever betrokken willen raken bij de gemeenteraad. De avond start om 20:00 en vindt plaats in de raadzaal van het vernieuwde gemeentehuis. Het doel van de avond is om inwoners meer inzicht te geven in de...
Verder lezen...

Verwarring tijdens eerste besluit uitbreiding golfbaan

Golfbaan

In de gemeenteraad van 1 juni 2015 is het eerste besluit gevallen over de uitbreiding van de golfbaan op het landgoed de Dorschkamp. Voorstanders van geen bedenkingen waren Stadspartij (5), PvdA (3), VVD (2), CDA (2), Christenunie (1) en 2 leden van D66. Tegenstanders van de vergunning waren GroenLinks (5), SP (2) en 3 leden van D66. In de gemeenteraad was een hoop onduidelijkheid over de vergunningsaanvraag, het inspreken en het verdeelde college van B&W…...
Verder lezen...

Invloed burger via het referendum? Deel 2

In het vorig stuk over ‘invloed burger via het referendum?’ kwam ik tot de conclusie dat het voorgestelde raadplegend referendum niet in lijn was met het coalitieakkoord om de burger meer invloed te geven op de beleids- en besluitvorming in de gemeente Wageningen. In de vergadering van 16 februari heeft de gemeenteraad positief besloten over het raadplegend referendum, in gewijzigde vorm. Uniek in Nederland?...
Verder lezen...

Invloed burger via het referendum?

In dit stuk wil ik niet de voor of nadelen van het instrument referendum bespreken, maar wel kijken naar het voorgestelde raadplegende en het huidige raadgevende referendum in Wageningen. In het bestuursakkoord 2014-2018 van Wageningen staat dat inwoners van Wageningen reële invloed op beleids- en besluitvorming moeten krijgen. Om dat te bereiken moeten de instrumenten referendum en burgerinitiatief vernieuwd worden....
Verder lezen...